Pevný podpalovač

Pevný podpalovač

30 

330 g / 40 ks

prostředek pro 40 podpalů

Velký pomocník pro všechny grily, ale i táborníky, kteří potřebují rychle rozdělat oheň.

Návod na použití: Odlomte kostku a vložte do uhlí, briket nebo dřeva a podpalte. Po 1–2 minutách přidejte další palivo, aby oheň neuhasl. Před položením potravin na gril se přesvědčte, zda je tuhý podpalovač vyhořelý. Vhodný pro grilování, krby, kamna, otevřená ohniště a táborové vatry.

Upozornění: R11 Vysoce hořlavý. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S3 Uchovávejte na chladném místě. Nevystavujte slunečním paprskům. S7 Uchovávejte obal těsně uzavřený. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Zákaz kouření. S46 Při požití okamžite vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžite vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Složení dle INCI

Obsahuje kerosin (petrolej)