Čistič skla

Čistič skla

89 

500ml

aktivní čisticí pěna

Aktivní pěna odstraní veškeré nečistoty a eliminuje šmouhy. Oknům, zrcadlům i ostatním skleněným povrchům dodává udržovaný čistý vzhled a příjemnou svěží vůni. Používejte výlučně na skleněné povrchy.

Návod k použití: Dózu před každým použitím důkladně protřepejte. Nastříkejte na skleněnou plochu ze vzdálenosti 25–50 cm a nechte krátce působit. Setřete suchým hadříkem a vyleštěte do sucha.

Obsahuje: parfém, citral, benzoát sodný, méně než 1 % dusitanu sodného.

NEBEZPEČÍ. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem. Používejte výlučně k určenému účelu. Odstraňte obsah a obal podle státních a evropských předpisů. Pouze zcela vyprázdněný obal ukládejte na místa určená obcí k odstraňování nebezpečných odpadů – neukládejte společně s komunálním odpadem.