WC blok Cristal Lemon

WC blok Cristal Lemon

25 

51g

Larrin WC blok Cristal Lemon 5 v 1

Larrin je moderní WC blok, který chrání toaletu 5ti způsoby. Aktivně a efektivně čistí a odstrňuje pachy, chrání toaletu před usazováním vodního kamene, zanechává príjemnou vůni. Má rychlý a dlouhodobý efekt. 

Způsob použití: Košík zavěste na vnitřní okraj záchodové mísy. Blok začne působit po několika spláchnutích.

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Obsahuje: Hexylsalicylát 2-methyludecanal. Může vyvolat alergickou reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhotrvajícími účinky. Je-li nutná lékařská pomoc,

mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ ochranné  brýle / obličejový štít. . Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody. Při zasažení očí: Okamžitě volejte toxikologické informační středisko/lékaře. Několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte

kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal do popelnic na domovní odpad.  Obsahuje: benzelsulfonová kyselina, C 10-13 alkyderiváty, sodné soli, D-limonene, Terpinolen, a-pinen.