ANEL odstraňovač skvrn - oxi action

Novinka

ANEL odstraňovač skvrn - oxi action

79 

1 L

neobsahuje chlór

ANEL  tekutý odstraňovač skvrn OXI ACTION odstraňuje i velmi odolné skvrny od kávy, čaje, vína a ovoce, které nejdou odstranit běžným pracím prostředkem.  Lze jej kombinovat s kterýmkoliv pracím prostředkem. Je vhodný na bílé i barevné prádlo.  Neobsahuje chlór – nepoškozuje barvy ani jiné jemné barevné tkaniny. Je vhodný pro teploty od 30-95°C .

Dodržujte doporučení výrobců textilií.

Doporučené dávkování:  Aplikujte přímo na skvrnu a potom přidejte do praní k běžnému pracímu prostředku. K posílení prací účinnosti dávkujte 15-30ml na 5 kg prádla , tím zvýšíte prací účinnost kteréhokoliv pracího prostředku o 50-100%.

Skladování: Na chladném, suchém a dobře větraném místě v uzavřeném obalu. Neskladujte na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Doporučená teplota skladování: +5 až + 25 °C. Datum výroby/spotřeby uvedeno na obalu.

Nebezpečí: Obsahuje tyto nebezpečné látky: Sulfonové kyseliny, C14-17 sek.alkan, sodné soli; C12-14 alkohol 7EO. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné  rukavice/ochranný oděv

 

 

 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:  Několik minut  opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.

Složení dle INCI

Obsahuje: 5% nebo více, avšak méně než 15% , bělicí činidla na bázi kyslíku; méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, fosfonáty, parfém.