Deodorant Flashing Pulse

Deodorant Flashing Pulse

59 

200 ml

moderní svěží vůně

Pánský deodorant Luigi Colutti Flashing Pulse poskytuje moderní vůni a svěžest pro vaše tělo.

NEBEZPEČÍ. H222 Extrémně hořlavý aerosol. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte aerosoly. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P410+ P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nestříkejte do očí. Používejte výlučně k určenému účelu. Pouze zcela vyprázdněný obal ukládejte na místa určená obcí k odstraňování nebezpečných odpadů – neukládejte společně s komunálním odpadem.

Složení dle INCI

Butane, Isobutane, Propane, Isopropyl Palmitate, Aluminium Chlorohydrate, Triethyl Citrate, Parfum, Disterdimonium Hectorite, Propylene Glycol, Ethlyhexylglycerin, Octenidine HCI, Hexyl Cinnamal, Linallol, Limonene, Alpha -isomethly Ionone, Eugenol