Deodorant White Water

obrázek /img/product/p00086b.jpg není k dispozici

58,90 

200 ml

vůně vodní svěžesti

Pánský deodorant Luigi Colutti White Water spojuje moderní vůni a svěžest pro Vaše tělo.

NEBEZPEČÍ. H222 Extrémně hořlavý aerosol. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte aerosoly. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P410+ P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nestříkejte do očí. Používejte výlučně k určenému účelu. Pouze zcela vyprázdněný obal ukládejte na místa určená obcí k odstraňování nebezpečných odpadů – neukládejte společně s komunálním odpadem.

Složení dle INCI

INCI: PROPANE/BUTANE/ISOBUTANE, Alcohol denat. Parfum, Probyplene Glycol, Farnesol, Isopropyl Myristate