PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO KLUBU ATEA future, s.r.o

Výhody a nabídky Věrnostního klubu se vztahují na nákupy v internetovém obchodě ATEA future, s.r.o.

ÚVOD

I. Speciální program pro věrné účastníky věrnostního klubu (Klub ATEA future) je organizován a spravován společností ATEA future, s.r.o., IČ: 26749246 se sídlem Dukelských hrdinů 407/26, 170 00 Praha 7 (dále také jako „ATEA future").

Věrnostní systém je určen pro účastníky věrnostního systému, kteří v internetovém obchodě ATEA future na území České republiky a Slovenska nakoupili zboží.

III. Cílem Věrnostního systému je odměňovat zákazníky ATEA future, kteří jsou účastníky věrnostního systému a poděkovat jim za jejich věrnost poskytnutím cenového zvýhodnění produktů ATEA future při splnění níže uvedených podmínek.

IV. Níže uvedené všeobecné podmínky Věrnostního systému stanovují práva a závazky jeho účastníků, tj. společnosti ATEA future, s.r.o. na straně jedné a zákazníka této společnosti na straně druhé. Tato pravidla vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.ateacz.cz

Všeobecné podmínky Věrnostního klubu

1. „KLUB ATEA future" je věrnostní systém organizován a spravován společností ATEA future, s.r.o., který umožňuje získat účastníkům věrnostního systému speciální odměnu na základě nákupů realizovaných v rámci jednoho kalendářního roku.

2. „Věrnostní účet" je účet registrovaného účastníka věrnostního systému.

3. „Věrnostní bod" – reprezentuje hodnotu získanou za nákup produktů společnosti ATEA future účastníkem věrnostního programu.

4. „Internetový obchod ATEA future " - prodejní místo výrobků dostupných na internetových stránkách www.ateacz.cz

5. „Účastník věrnostního systému" – je registrovaný zákazník do věrnostního klubu ATEA future, který dal souhlas se svou registrací do Věrnostního systému dle stanovených podmínek. Souhlas je udělen elektronicky při registraci v internetovém obchodě ATEA future.

6. „Katalogová cena" – jedná se o doporučenou cenu produktu, cenu bez veškerých slev a promo akcí. Katalogová cena je vždy uvedena jako vyšší cenová hodnota u všech produktů ATEA future, které se týká cenového zvýhodnění.

1. Podstata Věrnostního systému

1.1 V rámci věrnostního programu sbírá Účastník věrnostního systému věrnostní body na svůj věrnostní účet za jím realizované nákupy v internetovém obchodě ATEA future.

1.2. Účastník věrnostního programu je identifikován pro přihlášení ke svému věrnostnímu účtu.

1.3. Výměnou za nasbírané věrnostní body může Účastník věrnostního systému získat cenové zvýhodnění produktů ATEA future dle zde definovaných pravidel.

1.4. Výhody vyplývající z Věrnostního systému ani nasbírané věrnostní body nelze postoupit či prodat jinému Účastníkovi věrnostního systému.

1.5. Nasbírané věrnostní body nelze směnit za peněžní hotovost.

2. Účast ve Věrnostním systému

2.1. Účastníkem věrnostního systému se může stát jakákoliv plnoletá osoba, která uvede svou korespondenční adresu na území České republiky nebo Slovenska. Osoby mladší 18 let se mohou Věrnostního systému účastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

2.2. Účast ve Věrnostním systému je osobní a nepřenosná.

2.3. Každý Účastník věrnostního systému může kumulovat věrnostní body pouze na jeden věrnostní účet.

2.4. Aby mohl být zájemce zařazen do Věrnostního klubu ATEA future, musí potvrdit registrační formulář, který je k dispozici v internetovém obchodě na adrese: https://www.ateashop.cz/cs/prihlasit-se?back=my-account v elektronické podobě. Vyplňované údaje musí být kompletní a pravdivé. Registrace je následně zanesena do databáze Účastníků věrnostního systému spravované společností ATEA future, s.r.o. (dále jen «databáze»).

2.5. Formuláře bez uvedení podstatných náležitostí, tj. plného jména a příjmení, korespondenční adresy, nemohou být zařazeny do databáze.

2.6. Osobní údaje Účastník věrnostního systému (registrace) jsou do databáze zaneseny do 1 kalendářního týdne od data registrace.

2.7. Je v zájmu Účastníka věrnostního systému, aby informoval vždy včas společnost ATEA future, s r.o. o změnách ve svých osobních údajích (změna adresy, příjmení atd.). ATEA future, s.r.o. doručuje adresné zásilky určené Účastníkovi věrnostního systému pouze na posledně oznámenou adresu.

2.8. Platnost věrnostních bodů je 1 kalendářní rok. V případě, že datum platnosti vyprší, Účastník věrnostního systému tímto dnem ztrácí nárok na uplatnění všech nasbíraných a dosud nevyužitých věrnostních bodů. Zákazník si může ověřit platnost věrnostních bodů na webu v případě, že má aktivován internetový účet.

3. Systém sbírání věrnostních bodů na Věrnostní účet Účastníka věrnostního systému

3.1. ATEA future, s.r.o. se zavazuje účastníkovi věrnostního systému přiznat věrnostní body za nákup výrobků v internetovém obchodě ATEA furure.

3.2. Počet přiznaných věrnostních bodů odpovídá výši hodnoty nákupu provedeného v korunách českých (Kč) nebo v eurech (EUR). Za každou utracenou 1,- Kč nebo 1,- EUR náleží účastníkovi věrnostního programu 1 věrnostní bod.

3.3. ATEA future, s.r.o. si vyhrazuje právo změnit systém přidělování bodů.

3.4. Po uskutečnění nákupu v internetovém obchodě ATEA future jsou věrnostní body přiřazeny automaticky po uskutečnění transakce v případě, že se účastník věrnostního programu v průběhu nákupu identifikuje přihlášením ke svému zákaznickému účtu.

3.5. V případě absence přihlášení k zákaznickému účtu při nákupu v internetovém obchodě ATEA future si ATEA future s.r.o. vyhrazuje právo nekompenzovat věrnostní body a účastník věrnostního programu přichází o věrnostní body, které mohl získat za tento nákup.

3.6. V případě zakoupení dárkového voucheru budou věrnostní body přičteny tomu, kdo dárkový voucher zakoupí, a nikoli tomu, kdo voucher použije k úhradě za zboží.

4. Směna věrnostních bodů za slevu na výrobky

4.1. Směna věrnostních bodů může proběhnout pouze během nákupu výrobků. Směna věrnostních bodů za cenové zvýhodnění produktů ATEA future probíhá následujícím způsobem:

4.1.1. Měna CZK:

I. úroveň (2000 bodů) - sleva 150 Kč na výrobky dle vlastního výběru
II. úroveň (3000 bodů) - sleva 250 Kč na výrobky dle vlastního výběru
III. úroveň (5000 bodů) - sleva 500 Kč na výrobky dle vlastního výběru

4.1.2 Měna EUR:

I. úroveň (80 bodů) - sleva 5,88 EUR na výrobky dle vlastního výběru
II. úroveň (118 bodů) - sleva 9,8 EUR na výrobky dle vlastního výběru
III. úroveň (196 bodů) - sleva 19,6 EUR na výrobky dle vlastního výběru

4.2. Pro získání slevy v internetovém obchodě je nutné vygenerovat věrnostní kupon, který lze uplatnit jen na e-shopu po dobu dvou měsíců. Jakmile tímto způsobem smění zákazník body za věrnostní kupon, akci nelze vzít zpět. Pro aplikaci slevy z kuponu na objednávku je nutné vložit unikátní kód kuponu, který je zobrazen na konci celého procesu a i doručen na registrovaný email zákazníka, vložit do pole věrnostní sleva v košíku e-shopu.

4.3. Sleva bude poskytnuta na jakýkoliv výrobek z aktuální nabídky. Pokud katalogová cena výrobku převyšuje slevu vybrané úrovně, účastník doplatí rozdíl mezi slevou a katalogovou cenou vybraného výrobku. Pokud je katalogová cena vybraného výrobku nižší než sleva vybrané úrovně, rozdíl účastníkovi nebude vyplacen. Slevu na výrobek lze uplatnit pouze s nákupem jakéhokoliv dalšího produktu v minimální výši nákupu 100 Kč/4 EUR.

4.4. Nasbírané věrnostní body nemohou být v žádném případě směněny za hotovost ani převedeny na jinou osobu.

5. Ukončení nebo přerušení věrnostního systému

5.1. ATEA future, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit nebo přerušit Věrnostní systém.

5.2. V případě ukončení nebo přerušení Věrnostního systému bude společnost ATEA future, s.r.o. o této skutečnosti informovat Účastníky věrnostního systému na internetových stránkách ateashop.cz.

5.3. V případě ukončení nebo přerušení Věrnostního systému může Účastník věrnostního systému uplatnit dosud nasbírané body a směnit je za cenové zvýhodnění výrobků, nasbíral-li je v množství a čase nezbytném ke splnění podmínky pro směnu v souladu s pravidly popsanými v tomto dokumentu. V opačném případě nasbírané body propadají.

5.4. Účastník Věrnostního systému společnosti ATEA future, s.r.o. může kdykoliv ukončit svoji účast ve Věrnostním klubu ATEA future. O této skutečnosti musí písemně (dopisem, emailem) informovat organizátora věrnostního systému (společnost ATEA future, s.r.o.).

6. Změna pravidel věrnostního systému

Společnost ATEA future, s.r.o. si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu výše uvedených pravidel věrnostního systému. Změny věrnostního systému budou uvedeny na webových stránkách společnosti www.ateacz.cz jeden měsíc před jejich platností.

7. Ochrana osobních dat

7.1. Účastník věrnostního systému potvrzuje svým podpisem, že se seznámil, a že souhlasí se Zásadami ochrany osobních údajů.V Čáslavi dne 10.10.2021